Ανακοινώσεις Δ.Σ. Συλλόγου

Στις 26 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων ο «Άγιος Νικόλαος», με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου, σύμφωνα με την από 05 Μαρτίου 2023 απόφαση...

Η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2023 και κατόπιν αιτήματος παραίτησης του Αντιπροέδρου Συγγούνη Κωνσταντίνο είναι η εξής:

Η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2022 και κατόπιν αιτήματος παραίτησης του Μέλους Κουτσιαύτη Νικολάου είναι η εξής:

Την Τετάρτη, 24.08.2022 και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της αγροτολέσχης στην πλατεία Κρικέλλου, πραγματοποιήθηκε η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. με θέματα συζήτησης:

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε